Międzynarodowe szkolenie z Ortopedycznej Terapii Manualnej

zgodnie z wytycznymi IFOMPT

Międzynarodowe szkolenie z Ortopedycznej Terapii Manualnej (OMT) jest cyklem szkoleń stworzonym we współpracy fizjoterapeutów i lekarzy i obejmującym tę dziedziną fizjoterapii, która służy organizacji leczenia pacjentów z dysfunkcjami nerwowo-mięśniowo-szkieletowymi. Bazuje ona na rozumowaniu klinicznym (Clinical Reasoning), jak również na wysoce specjalistycznych założeniach leczenia, włączając w to techniki manualne i terapię treningową. OMT obejmuje dostępne kliniczne i naukowe dowody, a także główne, indywidualne biopsychospołeczne warunki każdego pacjenta.

Ortopedyczna Terapia Manualna (OMT) reprezentuje IFOMPT (Międzynarodową Federację Ortopedycznych Terapeutów Manualnych) jako grupa zawodowa. IFOMPT to federacja powstała z inicjatywy F. Kaltenborna, R. McKenziego i G. Maitlanda. Stanowi ona jedną z kilku specjalistycznych podgrup WCPT tj. Światowej Konfederacji Fizjoterapii.

Czym są IFOMPT i OMT? – dowiedz się więcej (PDF)

Karta zgłoszeniowa (PDF) Protokół dokumentacji badania i terapii fizjoterapeutycznej (PDF) Curriculum (PDF) 

Opis szkolenia

OMT to szkolenie na najwyższym, międzynarodowym poziomie, cieszące się bardzo dużym prestiżem w świecie terapii manualnej. Przynależność do IFOMPT gwarantuje jednakowe standardy szkolenia na całym świecie, stąd dyplom OMT jest bardzo wysoko ceniony. Niejednokrotnie stanowi on przepustkę dla fizjoterapeutów chcących pracować i studiować za granicą. OMT traktowane jest jako szkolenie rozwijające w stosunku do certyfikowanych szkoleń terapii manualnej. Jego atutem jest bardzo wysoki poziom przekazywanej wiedzy praktycznej oraz teoretycznej dotyczącej badania i leczenia narządu ruchu, w tym jego składowych nerwowo-stawowo-mięśniowych. W trakcie szkolenia odbywają się także superwizje, podczas których nadzorowana jest praca uczestników z pacjentami (clinical mentoring), mająca na celu udoskonalenie komunikacji terapeuta-pacjent.

Międzynarodowe szkolenie z Ortopedycznej Terapii Manualnej (OMT) składa się z 18 modułów obejmujących wykłady, zajęcia praktyczne, pracę z pacjentami, przygotowanie do egzaminu, przygotowanie do pracy dyplomowej oraz egzamin prowadzonych przez nauczycieli OMT. Organizatorem szkolenia jest Physio-Akademie, nasz wieloletni partner z Niemiec, dlatego też nabór na szkolenie prowadzony jest przez stronę Physio-Akademie. 

Prowadzący:

 • Achim Rößler
 • Agnieszka Wierciak
 • Aleksander Lizak
 • Beata Pałdyna
 • Prof. Gunnar Leivseth
 • Heiko Dahl
 • Lothar Jörger
 • Stefan Hegenscheidt
 • Tomas Lihagen
 • Uwe Hallmann
 • Wolfgang Ruhrmann

powrót na górę

Cel szkolenia

IFOMPT za cel założyła sobie osiągnięcie światowego uznania i ujednolicenie klinicznych
i akademickich standardów dla terapeutów manualnych względem fizjoterapeutów
ze specjalizacją nerwowo-mięśniowo-szkieletową. Aby osiągnąć ten cel, dla szkoleń OMT zostały ustanowione wysokie, międzynarodowe wymagania, które są zgodne z wytycznymi IFOMPT. Wymagania te dotyczą zarówno klinicznych, jak i szkoleniowych standardów w zakresie kształcenia OMT.

Szkolenie OMT zgodnie ze standardami IFOMPT – dowiedz się więcej (PDF)

powrót na górę

Daty kursów

ModułData
1: Terapia manualna, wprowadzenie, zastosowanie kliniczne, powtórki ze szkolenia podstawowego w terapii manualnej; screening; badanie; techniki manualne08.11.-11.11.2020
2: Pytania i powtórki  z modułu I;
kliniczne zastosowanie ICF w terapii manualnej
2021
4: EBM; źródła wiedzy dla terapeuty manualnego2021
6: Manipulacje część  I2021
3/5/7: Supervision A  Grupa 1, Grupa 2, Grupa 32021
~
8: Medyczny Trening Funkcjonalny (MFT)2021
9: Testy funkcjonalne, myślenie kliniczne (clinical reasoning); dokumentacja fizjoterapeutyczna; prawo medyczne w fizjoterapii2021
10: Manipulacje część  II2021
11: Wykłady lekarskie, ocena zdjęć RTG2022
15: Zarządzanie w fizjoterapii2022
12/13/14: Supervision B  Grupa 1, Grupa 2, Grupa 32022
21: Egzamin sprawdzający  Nr 12022
~
16: Powtórki ze wszystkich zagadnień poruszanych podczas szkolenia; przygotowanie do egzaminu; ból głowy2022
17: Przygotowanie do końcowej pracy dyplomowej2022
18/19/20: Supervision C  Grupa 1, Grupa 2, Grupa 32023
22: Egzamin sprawdzający  Nr 2  2023
23: Egzamin pisemny2023
24: Egzamin końcowy2023

.

* Moduł: Supervision AData
3: Grupa 12021
5: Grupa 22021
7: Grupa 3 2021

powrót na górę

 

Czas trwania, koszt, informacje i rejestracja

 • Czas trwania: ok. 3 lata

 • Całkowite koszty: 10.441 €
  (opłaty za poszczególne kursy oraz moduły egzaminacyjne)

 • Ilość godzin edukacyjnych:  ok. 700
  (504 godziny szkoleniowo – egzaminacyjne oraz ok. 200 godzin samokształcenia)

 • Całkowita liczba dni: 65

 • Liczba uczestników: max. 28 / moduły praktyczne – 8 uczestników

 • Egzamin: tak

 • Akredytacje: IFOMPT

 • Dla kogo: dla fizjoterapeutów, którzy posiadają dyplom ukończenia szkoleń podstawowych z zakresu terapii manualnej

 • Jak zapisać się na szkolenie OMT?
  • Pobierz formularz zgłoszeniowy, wypełnij i odeślij pod wskazany w nim adres mailowy w pliku pdf. lub wyślij faxem ( adres e-mail oraz nr fax podany w formularzu zgłoszeniowym)
  • Na podstawie danych podanych w formularzu zgłoszeniowym, Physio-Akademie przygotuje umowę w dwóch egzemplarzach, którą podpisaną oraz opieczętowaną wyśle do wnioskodawcy
  • Wnioskodawca uzupełnia brakujące w umowie informacje, podpisuje je i jeden egzemplarz umowy wysyła do Physio-Akademie (drugi pozostawia dla siebie)
  • Po otrzymaniu umowy, Physio-Akademie dodaje osobę do listy uczestników kursu i wystawia rachunki za poszczególne moduły.

  powrót na górę

Moduł 1

Zakres tematyczny: Terapia manualna, wprowadzenie, zastosowanie kliniczne, powtórki ze szkolenia podstawowego w terapii manualnej; screening; badanie; techniki manualne.

Czas trwania / ilość godzin: 4 dni / 32 godziny lekcyjne

Instruktorzy: Heiko Dahl – Instruktor OMT;  Agnieszka Wierciak – Instruktor OMT

Koszt: 685 €

Termin: 08.11.-11.11.2020

Nabywane kompetencje: Uczestnik kursu powtarza i rozwija swoje umiejętności w badaniu manualnym oraz w zastosowaniu technik manualnych przy leczeniu takich  zaburzeń jak: ból, zaburzona gra stawowa i inne.

powrót na górę

Moduł 2

Zakres tematyczny: Pytania i powtórki  z modułu I; kliniczne zastosowanie ICF w terapii manualnej.

Czas trwania / ilość godzin: 4 dni / 32 godziny lekcyjne

Instruktorzy: Aleksander Lizak - Instruktor OMT;  Agnieszka Wierciak – Instruktor OMT

Koszt: 685 €

Termin: planowany w roku 2021

Nabywane kompetencje: zgłębienie wiedzy na temat ICF oraz jego praktycznego zastosowania w leczeniu manualnym pacjentów z bólem i innymi zaburzeniami kręgosłupa oraz stawów obwodowych.

powrót na górę

Moduł 3

Zakres tematyczny: Supervision A, Grupa 1 – pięciodniowa praca z pacjentem w grupach 8 – osobowych pod nadzorem dwóch instruktorów.

Czas trwania / ilość godzin: 5 dni / 40 godzin lekcyjnych

Instruktorzy: Lothar Jörger – Instruktor OMT; Beata Pałdyna – Instruktor OMT

Koszt: 855 €

Termin: planowany w roku 2021

Nabywane kompetencje: pogłębienie wiedzy oraz umiejętności w klinicznym zastosowaniu terapii manualnej.

powrót na górę

Moduł 4

Zakres tematyczny: EBM; źródła wiedzy dla terapeuty manualnego.

Czas trwania / ilość godzin: 4 dni / 32 godziny lekcyjne

Instruktorzy: Stefan Hegenscheidt – Instruktor OMT; Agnieszka Wierciak – Instruktor OMT

Koszt: 685 €

Termin: planowany w roku 2021

Nabywane kompetencje: nabycie wprawy w wyszukiwaniu i obsłudze najbardziej „popularnych” bibliotek internetowych oraz nauka krytycznego czytania artykułów i publikacji naukowych z dziedziny fizjoterapii.

powrót na górę

Moduł 5

Zakres tematyczny: Supervision A, Grupa 2 – pięciodniowa praca z pacjentem w grupach 8 – osobowych pod nadzorem dwóch instruktorów.

Czas trwania / ilość godzin: 5 dni / 40 godzin lekcyjnych

Instruktorzy: Lothar Jörger – Instruktor OMT; Agnieszka Wierciak – Instruktor OMT

Koszt: 855 €

Termin: planowany w roku 2021

Nabywane kompetencje: pogłębienie wiedzy oraz umiejętności w klinicznym zastosowaniu terapii manualnej.

powrót na górę

Moduł 6

Zakres tematyczny: Manipulacje część  I.

Czas trwania / ilość godzin: 4 dni / 32 godziny lekcyjne

Instruktorzy: Tomas Lihagen – Instruktor OMT; Beata Pałdyna – Instruktor OMT

Koszt: 685 €

Termin: planowany w roku 2021

Nabywane kompetencje: rozwinięcie wiedzy oraz umiejętności z zakresie badania manualnego, rozpoznawania wskazań i przeciwwskazań do manipulacji (czerwone flagi) oraz praktycznego wykonania manipulacji przy superwizji prowadzącego.

powrót na górę

Moduł 7

Zakres tematyczny: Supervision A, Grupa 3 – pięciodniowa praca z pacjentem w grupach 8 – osobowych pod nadzorem dwóch instruktorów.

Czas trwania / ilość godzin: 5 dni / 40 godzin lekcyjnych

Instruktorzy: Heiko Dahl – Instruktor OMT; Beata Pałdyna – Instruktor OMT

Koszt: 855 €

Termin: planowany w roku 2021

Nabywane kompetencje: pogłębienie wiedzy oraz umiejętności w klinicznym zastosowaniu terapii manualnej.

powrót na górę

Moduł 8

Zakres tematyczny: Medyczny Trening Funkcjonalny (MFT).

Czas trwania / ilość godzin: 4 dni / 32 godziny lekcyjne

Instruktorzy: Uwe Hallmann - Instruktor OMT; Agnieszka Wierciak – Instruktor OMT

Koszt: 685 €

Termin: planowany w roku 2021

Nabywane kompetencje: rozwinięcie wiedzy oraz umiejętności w zakresie badania mięśnia, teorii treningu, doboru obciążeń w terapii oraz praktycznego zastosowania treningu medycznego.

powrót na górę

Moduł 9

Zakres tematyczny: Testy funkcjonalne, myślenie kliniczne (clinical reasoning); dokumentacja fizjoterapeutyczna; prawo medyczne w fizjoterapii.

Czas trwania / ilość godzin: 4 dni / 32 godziny lekcyjne

Instruktorzy: Uwe Hallmann – Instruktor OMT; Aleksander Lizak – Instruktor OMT

Koszt: 685 €

Termin: planowany w roku 2021

Nabywane kompetencje: rozwinięcie wiedzy oraz umiejętności w zakresie ustalania ograniczeń pacjenta na różnych poziomach funkcjonowania, doboru testów, prowadzenia dokumentacji medycznej; zapoznanie się z podstawami prawa medycznego dla fizjoterapeutów.

powrót na górę

Moduł 10

Zakres tematyczny: Manipulacje część  II.

Czas trwania / ilość godzin: 4 dni / 32 godziny lekcyjne

Instruktorzy: Tomas Lihagen – Instruktor OMT; Agnieszka Wierciak – Instruktor OMT

Koszt: 685 €

Termin: planowany w roku 2021

Nabywane kompetencje: rozwinięcie wiedzy oraz umiejętności w zakresie badania manualnego, rozpoznawania wskazań i przeciwwskazań do manipulacji (czerwone flagi) oraz praktycznego wykonania manipulacji przy superwizji prowadzącego; rozwinięcie technik z części pierwszej manipulacji.

powrót na górę

Moduł 11

Zakres tematyczny: Wykłady lekarskie, ocena zdjęć RTG.

Czas trwania / ilość godzin: 3 dni / 24 godziny lekcyjne

Instruktorzy: prof. Gunnar Leivseth

Koszt: 513 €

Termin: planowany w roku 2022

Nabywane kompetencje: rozwinięcie wiedzy oraz umiejętności w zakresie fizjologii mięśnia, podstawowych zaburzeń mięśniowych takich jak: osłabienie, przykurcz, ból; poznanie podstaw oceny zdjęć RTG.

powrót na górę

Moduł 12

Zakres tematyczny: Supervision B – Grupa 1 – pięciodniowa praca z pacjentem w grupach 8 – osobowych pod nadzorem dwóch instruktorów.

Czas trwania / ilość godzin: 5 dni / 40 godzin lekcyjnych

Instruktorzy: Heiko Dahl – Instruktor OMT; Agnieszka Wierciak – Instruktor OMT

Koszt: 855 €

Termin: planowany w roku 2022

Nabywane kompetencje: pogłębienie wiedzy oraz umiejętności w klinicznym zastosowaniu terapii manualnej.

powrót na górę

Moduł 13

Zakres tematyczny: Supervision B – Grupa 2 – pięciodniowa praca z pacjentem w grupach 8 – osobowych pod nadzorem dwóch instruktorów.

Czas trwania / ilość godzin: 5 dni / 40 godzin lekcyjnych

Instruktorzy: Heiko Dahl – Instruktor OMT; Beata Pałdyna – Instruktor OMT

Koszt: 855 €

Termin: planowany w roku 2022

Nabywane kompetencje: pogłębienie wiedzy oraz umiejętności w klinicznym zastosowaniu terapii manualnej.

powrót na górę

Moduł 14

Zakres tematyczny: Supervision B – Grupa 3 – pięciodniowa praca z pacjentem w grupach 8 – osobowych pod nadzorem dwóch instruktorów.

Czas trwania / ilość godzin: 5 dni / 40 godzin lekcyjnych

Instruktorzy: Heiko Dahl – Instruktor OMT; Agnieszka Wierciak – Instruktor OMT

Koszt: 855 €

Termin: planowany w roku 2022

Nabywane kompetencje: pogłębienie wiedzy oraz umiejętności w klinicznym zastosowaniu terapii manualnej.

powrót na górę

Moduł 15

Zakres tematyczny: Zarządzanie w fizjoterapii.

Czas trwania / ilość godzin: 4 dni / 32 godziny lekcyjne

Instruktorzy: Heiko Dahl – Instruktor OMT; Stefan Hegenscheidt – Instruktor OMT; Aleksander Lizak – Instruktor OMT

Koszt: 685 €

Termin: planowany w roku 2022

Nabywane kompetencje: rozwinięcie wiedzy oraz umiejętności w zakresie planowania i rozwijania gabinetu lub przychodni; zasad marketingu terapeuty OMT i jego pozycji w systemie medycznym.

powrót na górę

Moduł 16

Zakres tematyczny: Powtórki ze wszystkich zagadnień poruszanych podczas szkolenia; przygotowanie do egzaminu; ból głowy. 

Czas trwania / ilość godzin: 4 dni / 32 godziny lekcyjne

Instruktorzy: Heiko Dahl – Instruktor OMT; Agnieszka Wierciak – Instruktor OMT

Koszt: 685 €

Termin: planowany w roku 2022

Nabywane kompetencje: rozwinięcie wiedzy oraz umiejętności w zakresie badania i leczenia bólów głowy pochodzenia szyjnego.

powrót na górę

Moduł 17

Zakres tematyczny: Przygotowanie do końcowej pracy dyplomowej. 

Czas trwania / ilość godzin: 4 dni / 32 godziny lekcyjne

Instruktorzy: Stefan Hegenscheidt – Instruktor OMT; Agnieszka Wierciak – Instruktor OMT

Koszt: 685 €

Termin: planowany w roku 2022

Podczas modułu zostanie dokładnie omówiona praca dyplomowa z zakresu terapii manualnej oraz ustalone zostaną tematy prac z uczestnikami szkolenia.

powrót na górę

Moduł 18

Zakres tematyczny: Supervision C – Grupa 1 – pięciodniowa praca z pacjentem w grupach 8 – osobowych pod nadzorem dwóch instruktorów.

Czas trwania / ilość godzin: 5 dni / 40 godzin lekcyjnych

Instruktorzy: Heiko Dahl – Instruktor OMT; Agnieszka Wierciak – Instruktor OMT

Koszt: 855 €

Termin: planowany w roku 2023

Nabywane kompetencje: pogłębienie wiedzy oraz umiejętności w klinicznym zastosowaniu terapii manualnej.

powrót na górę

Moduł 19

Zakres tematyczny: Supervision C – Grupa 2 – pięciodniowa praca z pacjentem w grupach 8 – osobowych pod nadzorem dwóch instruktorów.

Czas trwania / ilość godzin: 5 dni / 40 godzin lekcyjnych

Instruktorzy: Heiko Dahl – Instruktor OMT; Beata Pałdyna – Instruktor OMT

Koszt: 855 €

Termin: planowany w roku 2023

Nabywane kompetencje: pogłębienie wiedzy oraz umiejętności w klinicznym zastosowaniu terapii manualnej.

powrót na górę

Moduł 20

Zakres tematyczny: Supervision C – Grupa 3 – pięciodniowa praca z pacjentem w grupach 8 – osobowych pod nadzorem dwóch instruktorów.

Czas trwania / ilość godzin: 5 dni / 40 godzin lekcyjnych

Instruktorzy: Heiko Dahl – Instruktor OMT; Agnieszka Wierciak – Instruktor OMT

Koszt: 855 €

Termin: planowany w roku 2023

Nabywane kompetencje: pogłębienie wiedzy oraz umiejętności w klinicznym zastosowaniu terapii manualnej.

powrót na górę

Moduł 21

Zakres tematyczny: egzamin sprawdzający nr 1.

Czas trwania / ilość godzin: 2 dni / 10 godzin lekcyjnych

Instruktorzy: Heiko Dahl – Instruktor OMT; Agnieszka Wierciak – Instruktor OMT; Achim Rößler – Instruktor OMT; Aleksander Lizak – Instruktor OMT

Koszt: w cenie szkolenia

Termin: planowany w roku 2023

Egzamin sprawdzający ma na celu ocenę umiejętności uczestnika po pierwszej części szkolenia OMT. Polega on na rozwiązaniu dwóch problemów pacjenta oraz zaprezentowaniu strategii terapii na prowadzącym.

powrót na górę

Moduł 22

Zakres tematyczny: egzamin sprawdzający nr 2.

Czas trwania / ilość godzin: 2 dni / 10 godzin lekcyjnych

Instruktorzy: Heiko Dahl – Instruktor OMT; Agnieszka Wierciak – Instruktor OMT; Achim Rößler – Instruktor OMT; Aleksander Lizak – Instruktor OMT

Koszt: w cenie szkolenia

Termin: planowany w roku 2023

Egzamin sprawdzający ma na celu ocenę umiejętności uczestnika po pierwszej części szkolenia OMT. Polega on na rozwiązaniu dwóch problemów pacjenta oraz zaprezentowaniu strategii terapii na prowadzącym.

powrót na górę

Moduł 23

Zakres tematyczny: Egzamin pisemny.

Czas trwania / ilość godzin: 1 dni / 10 godzin lekcyjnych

Instruktorzy: Agnieszka Wierciak – Instruktor OMT; Aleksander Lizak – Instruktor OMT

Koszt: 150 €

Termin: planowany w roku 2023

Egzamin pisemny ma na celu ocenę teoretycznego poziomu wiedzy uczestnika.

powrót na górę

Moduł 24

Zakres tematyczny: Egzamin końcowy.

Czas trwania / ilość godzin: 2 dni / 10 godzin lekcyjnych

Instruktorzy: Heiko Dahl – Instruktor OMT; Agnieszka Wierciak – Instruktor OMT; Achim Rößler – Instruktor OMT; Aleksander Lizak – Instruktor OMT; prof. Gunnar Leivseth

Koszt: 363 €

Termin: planowany w roku 2023

Egzamin końcowy ma na celu ocenę absolwenta szkolenia pod kątem jego umiejętności kliniczno–praktycznych. Uczestnik otrzymuje dwa problemy kliniczne pacjenta do rozwiązania.

powrót na górę