Międzynarodowe szkolenie z Ortopedycznej Terapii Manualnej

  Międzynarodowe szkolenie z Ortopedycznej Terapii Manualnej (OMT) jest cyklem szkoleń stworzonym we współpracy fizjoterapeutów i lekarzy i obejmującym tę dziedziną fizjoterapii, która służy organizacji leczenia pacjentów z dysfunkcjami nerwowo-mięśniowo-szkieletowymi. Bazuje ona na rozumowaniu klinicznym (Clinical Reasoning), jak również na wysoce specjalistycznych założeniach leczenia, włączając w to techniki manualne i terapię treningową. OMT obejmuje dostępne kliniczne i naukowe dowody, a także główne, indywidualne biopsychospołeczne warunki każdego pacjenta.

  Ortopedyczna Terapia Manualna (OMT) reprezentuje IFOMPT (Międzynarodową Federację Ortopedycznych Terapeutów Manualnych) jako grupa zawodowa. IFOMPT to federacja powstała z inicjatywy F. Kaltenborna, R. McKenziego i G. Maitlanda. Stanowi ona jedną z kilku specjalistycznych podgrup WCPT tj. Światowej Konfederacji Fizjoterapii.

  Czym są IFOMPT i OMT? – dowiedz się więcej (PDF)

  Opis szkolenia

  OMT to szkolenie na najwyższym, międzynarodowym poziomie, cieszące się bardzo dużym prestiżem w świecie terapii manualnej. Przynależność do IFOMPT gwarantuje jednakowe standardy szkolenia na całym świecie, stąd dyplom OMT jest bardzo wysoko ceniony. Niejednokrotnie stanowi on przepustkę dla fizjoterapeutów chcących pracować i studiować za granicą. OMT traktowane jest jako szkolenie rozwijające w stosunku do certyfikowanych szkoleń terapii manualnej. Jego atutem jest bardzo wysoki poziom przekazywanej wiedzy praktycznej oraz teoretycznej dotyczącej badania i leczenia narządu ruchu, w tym jego składowych nerwowo-stawowo-mięśniowych. W trakcie szkolenia odbywają się także superwizje, podczas których nadzorowana jest praca uczestników z pacjentami (clinical mentoring), mająca na celu udoskonalenie komunikacji terapeuta-pacjent.

  Międzynarodowe szkolenie z Ortopedycznej Terapii Manualnej (OMT) składa się z 18 modułów obejmujących wykłady, zajęcia praktyczne, pracę z pacjentami, przygotowanie do egzaminu, przygotowanie do pracy dyplomowej oraz egzamin prowadzonych przez nauczycieli OMT. Organizatorem szkolenia jest Physio-Akademie, nasz wieloletni partner z Niemiec, dlatego też nabór na szkolenie prowadzony jest przez stronę Physio-Akademie. 

  Prowadzący:

  • Achim Rößler
  • Agnieszka Wierciak
  • Aleksander Lizak
  • Beata Pałdyna
  • Prof. Gunnar Leivseth
  • Heiko Dahl
  • Lothar Jörger
  • Stefan Hegenscheidt
  • Tomas Lihagen
  • Uwe Hallmann
  • Wolfgang Ruhrmann

  powrót na górę

  Cel szkolenia

  IFOMPT za cel założyła sobie osiągnięcie światowego uznania i ujednolicenie klinicznych
  i akademickich standardów dla terapeutów manualnych względem fizjoterapeutów
  ze specjalizacją nerwowo-mięśniowo-szkieletową. Aby osiągnąć ten cel, dla szkoleń OMT zostały ustanowione wysokie, międzynarodowe wymagania, które są zgodne z wytycznymi IFOMPT. Wymagania te dotyczą zarówno klinicznych, jak i szkoleniowych standardów w zakresie kształcenia OMT.

  Szkolenie OMT zgodnie ze standardami IFOMPT – dowiedz się więcej (PDF)

  powrót na górę

  Daty kursów

  ModułData
  1: Terapia manualna, wprowadzenie, zastosowanie kliniczne, powtórki ze szkolenia podstawowego w terapii manualnej; screening; badanie; techniki manualne08.11.-11.11.2020
  2: Pytania i powtórki  z modułu I;
  kliniczne zastosowanie ICF w terapii manualnej
  2021
  4: EBM; źródła wiedzy dla terapeuty manualnego2021
  6: Manipulacje część  I2021
  3/5/7: Supervision A  Grupa 1, Grupa 2, Grupa 32021
  ~
  8: Medyczny Trening Funkcjonalny (MFT)2021
  9: Testy funkcjonalne, myślenie kliniczne (clinical reasoning); dokumentacja fizjoterapeutyczna; prawo medyczne w fizjoterapii2021
  10: Manipulacje część  II2021
  11: Wykłady lekarskie, ocena zdjęć RTG2022
  15: Zarządzanie w fizjoterapii2022
  12/13/14: Supervision B  Grupa 1, Grupa 2, Grupa 32022
  21: Egzamin sprawdzający  Nr 12022
  ~
  16: Powtórki ze wszystkich zagadnień poruszanych podczas szkolenia; przygotowanie do egzaminu; ból głowy2022
  17: Przygotowanie do końcowej pracy dyplomowej2022
  18/19/20: Supervision C  Grupa 1, Grupa 2, Grupa 32023
  22: Egzamin sprawdzający  Nr 2  2023
  23: Egzamin pisemny2023
  24: Egzamin końcowy2023

  .

  * Moduł: Supervision AData
  3: Grupa 12021
  5: Grupa 22021
  7: Grupa 3 2021

  powrót na górę

   

  Czas trwania, koszt, informacje i rejestracja

  • Czas trwania: ok. 3 lata

  • Całkowite koszty: 10.441 €
   (opłaty za poszczególne kursy oraz moduły egzaminacyjne)

  • Ilość godzin edukacyjnych:  ok. 700
   (504 godziny szkoleniowo – egzaminacyjne oraz ok. 200 godzin samokształcenia)

  • Całkowita liczba dni: 65

  • Liczba uczestników: max. 28 / moduły praktyczne – 8 uczestników

  • Egzamin: tak

  • Akredytacje: IFOMPT

  • Dla kogo: dla fizjoterapeutów, którzy posiadają dyplom ukończenia szkoleń podstawowych z zakresu terapii manualnej

  • Jak zapisać się na szkolenie OMT?
   • Pobierz formularz zgłoszeniowy, wypełnij i odeślij pod wskazany w nim adres mailowy w pliku pdf. lub wyślij faxem ( adres e-mail oraz nr fax podany w formularzu zgłoszeniowym)
   • Na podstawie danych podanych w formularzu zgłoszeniowym, Physio-Akademie przygotuje umowę w dwóch egzemplarzach, którą podpisaną oraz opieczętowaną wyśle do wnioskodawcy
   • Wnioskodawca uzupełnia brakujące w umowie informacje, podpisuje je i jeden egzemplarz umowy wysyła do Physio-Akademie (drugi pozostawia dla siebie)
   • Po otrzymaniu umowy, Physio-Akademie dodaje osobę do listy uczestników kursu i wystawia rachunki za poszczególne moduły.

   powrót na górę